Categorie: Dividend

Een dividend is een uitkering van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Dit kan in de vorm van geld, aandelen of een andere vorm van eigendom zijn. Dividenden worden uitgekeerd met het doel om de aandeelhouders te belonen voor het kopen en vasthouden van aandelen in het bedrijf. Dividenden zijn geld of eigendomsbetalingen die bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders. Een dividend is een regeling waarbij een bedrijf geld of andere eigendommen uitkeert aan zijn aandeelhouders.