Categorie: Opties

Een optie op de beurs is een recht om tegen een vastgestelde prijs een onderliggend financieel instrument te kopen of te verkopen. De optieprijs is de prijs waartegen de optie verhandeld wordt en geeft de verwachte waarde van de toekomstige prijs van het onderliggende instrument weer. De optie wordt ook wel het recht genoemd om tegen een vastgestelde prijs te kopen of te verkopen.

Een optie op de beurs is een contract waarbij de koper het recht krijgt, maar niet de verplichting, om een bepaald aantal aandelen of andere waarden tegen een vastgestelde prijs (uitgedrukt in euro’s of een andere valuta) te kopen of te verkopen. Een optie op de beurs geeft de koper het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggend instrument tegen een vastgestelde prijs te kopen (call optie) of te verkopen (put optie). De koper van een call optie heeft het recht, maar niet de verplichting, om een bepaald aantal aandelen van het onderliggende instrument tegen een vastgestelde prijs (uitgedrukt in euro’s) te kopen. De koper van een put optie heeft het recht, maar niet de verplichting, om een bepaald aantal aandelen van het onderliggende instrument tegen een vastgestelde prijs (uitgedrukt in euro’s) te verkopen. Het onderliggende instrument kan een aandeel, een index, een obligatie, een valuta of een andere waarde zijn.

Een optie op de beurs is een contract waarin de ene partij zich verbindt om een onderliggende waarde aan de andere partij te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Het onderliggende instrument kan een aandeel, een index, een obligatie, een valuta of een andere waarde zijn.